CÁC TIỆN ÍCH SEO GOOGLE
Previous slide
Next slide
GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG CHO THẤY BỘ CHỌN TÀI KHOẢN ĐƯỢC LIÊN KẾT TRÊN TRANG TỔNG QUAN GOOGLE ADS.
Tài khoản được liên kết
Tạo quy tắc
XAXAEXHQXA2IDWWOXWRLPJTJ3HK4DHUAGC4TEK ILE5XMPFOV5WBVD8KIYD4 3U6U0KLO4EZA7JZXICFA 9ON1MC38HIFAVGJXA2T3UIRL1WLV7IZQK=W48 RW V1 SEO WEBSITE VN

Quản lý ứng dụng và chiến dịch bằng tài khoản người quản lý

Tài khoản người quản lý có thể giúp bạn quản lý nhiều tài khoản. Chỉ với một lần đăng nhập và một trang tổng quan, trình quản lý quảng cáo trực tuyến này có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian khi báo cáo, kiểm soát quyền truy cập và thực hiện thanh toán tổng hợp.

GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG CHO THẤY BỘ CHỌN TÀI KHOẢN ĐƯỢC LIÊN KẾT TRÊN TRANG TỔNG QUAN GOOGLE ADS.
Tài khoản được liên kết
Tạo quy tắc

Quy mô

GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG CHO THẤY MỘT TRÌNH CHỈNH SỬA NGÂN SÁCH CHIẾN DỊCH
Thay đổi ngân sách
Tạm dừng quảng cáo
Bật quảng cáo
Chỉnh sửa

Quản lý chiến dịch trên nhiều tài khoản

Dễ dàng cập nhật trên nhiều tài khoản, bao gồm cả việc thay đổi ngân sách hằng ngày và tạm dừng chiến dịch. Sử dụng nhãn để sắp xếp các tài khoản, tạo quy tắc tự động, thiết lập cảnh báo và nhận thông báo qua email.

GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG CHO THẤY MỘT TRÌNH CHỈNH SỬA NGÂN SÁCH CHIẾN DỊCH
Thay đổi ngân sách
Tạm dừng quảng cáo
Bật quảng cáo
Chỉnh sửa

Kiểm soát

GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG CHO THẤY BỘ CHỌN QUYỀN TRUY CẬP VÀO TÀI KHOẢN
Mời người dùng truy cập vào tài khoản này
example-email@mail.com
Quyền quản trị
Quyền truy cập tiêu chuẩn

Cấp quyền truy cập và kiểm soát

Chia sẻ quyền truy cập với những người quản lý khác, cấp quyền truy cập mới và kiểm soát cấp truy cập trong trường hợp bạn muốn thay đổi vai trò của người nào đó.

GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG CHO THẤY BỘ CHỌN QUYỀN TRUY CẬP VÀO TÀI KHOẢN
Mời người dùng truy cập vào tài khoản này
example-email@mail.com
Quyền quản trị
Quyền truy cập tiêu chuẩn

Theo dõi

GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG CHO THẤY BIỂU ĐỒ VỀ SỐ LƯỢT HIỂN THỊ CỦA TỪ KHOÁ
Số lượt hiển thị từ khoá
Hiện đại
Thiết bị chiếu sáng
Đồ nội thất

Theo dõi hiệu suất

Dễ dàng so sánh hiệu suất và theo dõi lượt chuyển đổi trên nhiều tài khoản. Tạo và chia sẻ báo cáo hiệu suất tự động cho các quảng cáo, từ khoá, v.v.

GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG CHO THẤY BIỂU ĐỒ VỀ SỐ LƯỢT HIỂN THỊ CỦA TỪ KHOÁ
Số lượt hiển thị từ khoá
Hiện đại
Thiết bị chiếu sáng
Đồ nội thất
KHÁCH HÀNG GOOGLE ADS TRÒ CHUYỆN VỚI CHUYÊN GIA GOOGLE ADS HỮU ÍCH

Hợp tác với chuyên gia Google Ads để thiết lập chiến dịch đầu tiên

  • Chúng tôi sẽ giúp bạn nhanh chóng làm quen với các bản cập nhật mới nhất
  • Chúng tôi sẽ thiết kế một kế hoạch truyền thông tận dụng tối đa ngân sách của bạn
  • Chúng tôi sẽ giúp bạn chạy chiến dịch đầu tiên thông qua hướng dẫn trực tiếp
Bắt đầu ngay

Bắt đầu sử dụng tài khoản người quản lý

Chúng tôi hiểu rằng việc sử dụng một công cụ mới có thể rất phức tạp. Hãy nhấp vào văn bản bên dưới để tìm hiểu cách bắt đầu.

EOEXB0HP AGFKTN6VSHACPSPUI3ODCC1RZQCOLV4TA8LHDMSIPNELLVBQLZDOLWH4LQSI MP60GEGHQTCBJTSOKJ5K0ASASAY7OBZKE7C7SP7BNKFA=W58 RW V1 SEO WEBSITE VN

Tạo tài khoản người quản lý

Nếu bạn chưa đăng nhập, hãy đăng nhập bằng email mà bạn muốn dùng để quản lý tài khoản người quản lý mới. Bạn có thể sử dụng cùng một địa chỉ email cho tối đa 20 tài khoản Google Ads.
TW88 SWARIGTPEYM4BV YYGE3XRZQYJAQUYIOD2P70R3CNMJ8AZQZ9GLZ O VVBDRTEU3ILNNJVW5TPJ3HT6O0239DLUPFVLAYP8SEWFRL3RSCM1HU8=W58 RW V1 SEO WEBSITE VN

Đặt tên cho tài khoản người quản lý

Đây là tên mà khách hàng của bạn sẽ nhìn thấy trong tài khoản khách hàng của họ.
TH4OS4QWRLMTHTSRGUSEBTWXWTJQIL1N0QLXIGRA2L4UQ9M6B0VOCA2RWNZAN2 ORD84RALF4PRXNWMJJKWUQO 4 ZBNP6PHBOLPOQ408SY0ZHQ5IA=W58 RW V1 SEO WEBSITE VN

Chọn cách bạn dự định sử dụng tài khoản

Bạn có thể sử dụng tài khoản người quản lý để quản lý tài khoản Google Ads của riêng mình hoặc để quản lý tài khoản của người khác khi được họ cho phép.